fbpx ...
Narzędzia programisty

Narzędzia programisty

Najbardziej praktyczny kurs z narzędzi programistycznych i devopsowych

Poznaj warsztat narzędzi niezbędnych nie tylko w programowaniu w C++

Będziemy pisać takie zaklęcia
 touch processes.txt
ps aux > processes.txt 
cp processes.txt copy.txt
mkdir backup
mv copy.txt backup
wc -l processes.txt > selected.txt
grep -in "/bin" processes.txt >> selected.txt
cat selected.txt 
history | tail -n12 > commands.txt
grep -rni DUPA * 
 g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -pedantic -Wconversion -Werror -O3 -I../includes -lpthread -lgtest *.cpp -o main 
 :q!
%s/first/second/g
:set number
:set ruler
50dj 
 cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(AwesomeProject)

add_library(${PROJECT_NAME}-lib STATIC functions.cpp modules.cpp)
add_executable(${PROJECT_NAME} main.cpp functions.cpp modules.cpp)
add_executable(${PROJECT_NAME}-ut test.cpp functions.cpp modules.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${PROJECT_NAME}-lib)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}-ut ${PROJECT_NAME}-lib gtest_main)

enable_testing()
add_test(NAME someTests COMMAND ${PROJECT_NAME}-ut) 
I analizować takie wyrzygi
 ==5737== HEAP SUMMARY:
==5737== in use at exit: 72,704 bytes in 1 blocks
==5737== total heap usage: 3 allocs, 2 frees, 73,768 bytes allocated
==5737== 
==5737== LEAK SUMMARY:
==5737== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==5737== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==5737== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==5737== still reachable: 72,704 bytes in 1 blocks
==5737== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==5737== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==5737== 
==5737== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==5737== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 
 ==44848==ERROR: AddressSanitizer: heap-buffer-overflow on address 0x604000000338 at pc 0x000107e9ccab bp 0x7ff7b80638a0 sp 0x7ff7b8063898
WRITE of size 4 at 0x604000000338 thread T0
  #0 0x107e9ccaa in main 02_out_of_bounds_address.cpp:7
  #1 0x1123dc4fd in start (dyld:x86_64+0x54fd)

0x604000000338 is located 0 bytes to the right of 40-byte region [0x604000000310,0x604000000338)
allocated by thread T0 here:
  #0 0x1081c5692 in wrap__Znam (libclang_rt.asan_osx_dynamic.dylib:x86_64h+0x6e692)
  #1 0x107e9cc2f in main 02_out_of_bounds_address.cpp:5
  #2 0x1123dc4fd in start (dyld:x86_64+0x54fd)

SUMMARY: AddressSanitizer: heap-buffer-overflow 02_out_of_bounds_address.cpp:7 in main
Shadow bytes around the buggy address:
 0x1c0800000010: fa fa 00 00 00 00 00 00 fa fa 00 00 00 00 00 00
 0x1c0800000020: fa fa 00 00 00 00 00 05 fa fa 00 00 00 00 00 00
 0x1c0800000030: fa fa 00 00 00 00 00 05 fa fa 00 00 00 00 00 00
 0x1c0800000040: fa fa 00 00 00 00 00 07 fa fa 00 00 00 00 00 00
 0x1c0800000050: fa fa 00 00 00 00 00 00 fa fa 00 00 00 00 00 05
=>0x1c0800000060: fa fa 00 00 00 00 00[fa]fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x1c0800000070: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x1c0800000080: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x1c0800000090: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x1c08000000a0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x1c08000000b0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
Shadow byte legend (one shadow byte represents 8 application bytes):
 Addressable:      00
 Partially addressable: 01 02 03 04 05 06 07 
 Heap left redzone:    fa
 Freed heap region:    fd
 Stack left redzone:   f1
 Stack mid redzone:    f2
 Stack right redzone:   f3
 Stack after return:   f5
 Stack use after scope:  f8
 Global redzone:     f9
 Global init order:    f6
 Poisoned by user:    f7
 Container overflow:   fc
 Array cookie:      ac
 Intra object redzone:  bb
 ASan internal:      fe
 Left alloca redzone:   ca
 Right alloca redzone:  cb
 Shadow gap:       cc
==44848==ABORTING
 
 /a.out:	file format Mach-O 64-bit x86-64

Sections:
Idx Name     Size   Address     Type
 0 __text    00001fed 0000000100000c10 TEXT 
 1 __stubs    000000d2 0000000100002bfe TEXT 
 2 __stub_helper 00000132 0000000100002cd0 TEXT 
 3 __gcc_except_tab 000000b8 0000000100002e04 DATA 
 4 __cstring   0000008a 0000000100002ebc DATA 
 5 __unwind_info 000000b0 0000000100002f48 DATA 
 6 __got     00000040 0000000100003000 DATA 
 7 __mod_init_func 00000008 0000000100003040 DATA 
 8 __la_symbol_ptr 00000118 0000000100004000 DATA 
 9 __data    00000008 0000000100004118 DATA 

SYMBOL TABLE:
0000000100001720 l   F __TEXT,__text	__ZNKSt3__113basic_ostreamIcNS_11char_traitsIcEEE6sentrycvbEv
0000000100001790 lw  F __TEXT,__text	__ZNSt3__116__pad_and_outputIcNS_11char_traitsIcEEEENS_19ostreambuf_iteratorIT_T0_EES6_PKS4_S8_S8_RNS_8ios_baseES4_
0000000100001f10 l   F __TEXT,__text	__ZNSt3__119ostreambuf_iteratorIcNS_11char_traitsIcEEEC1ERNS_13basic_ostreamIcS2_EE
0000000100001f40 l   F __TEXT,__text	__ZNKSt3__18ios_base5flagsEv
0000000100001fb0 l   F __TEXT,__text	__ZNKSt3__19basic_iosIcNS_11char_traitsIcEEE4fillEv
0000000100002120 l   F __TEXT,__text	__ZNKSt3__119ostreambuf_iteratorIcNS_11char_traitsIcEEE6failedEv
0000000100002180 l   F __TEXT,__text	__ZNSt3__19basic_iosIcNS_11char_traitsIcEEE8setstateEj
00000001000021b0 lw  F __TEXT,__text	___clang_call_terminate
... 

Co znajdziesz
wewnątrz
kursu?

Narzędzia programisty

Linux

Będąc programistą misisz wiedzieć jak poruszać się po terminalu, wyświetlać pliki i je edytować w Linuxie. Dzięki użyciu terminala można te czynności automatyzować.

Git i GitHub

Korzystanie z git'a jest obecnie kluczową umiejętnością w pracy programisty.

IDE Vim i Visual Studio Code

Jak wygenerować losowy ciąg znaków? Posadzić człowieka przed Vimem i kazać mu wyjść z programu. To wcale nie żart. Oprócz wychodzenia z Vima nauczymy Cię wielu innych przydatnych rzeczy, np. jak pisać na raz w 10 miejscach, aby zmienić nazwę zmiennej wraz z jej użyciami.

Kompilatory g++ i clang++

Czyli jakie zaklęcia trzeba wpisać, aby skompilować projekt. Powiem Ci, jakich flag i przełączników można użyć, aby Twój kod był lepiej zoptymalizowany albo aby kompilator wykonał dodatkowe sprawdzenia.

Systemy budowania Make i CMake

Nauczysz się korzystać z systemów budowania Make, który opiera się na plikach Makefile oraz z generatora systemów budowania CMake, który z kolei opiera się na plikach CMakeLists.txt. Koniec domyślania się jak skompilować jakiś projekt.

Debuggery GDB i LLDB

Poznasz skuteczne sposoby na "odrobaczanie" kodu za pomocą konsolowych debuggerów GDB i LLDB. Graficzny debugger w VSC też poznamy 🙂

Analizatory Valgrind i ASAN

Dowiesz się jak korzystać z narzędzi, takich jak Valgrind czy Address Sanitizer, dzięki którym unikniesz wielu problemów, jak choćby wycieki pamięci.

94 lekcje wideo

Krótkie kilkuminutowe lekcje pozwolą Ci skubnąć trochę wiedzy nawet gdy siedzisz na toalecie ze smartfonem 😄

4 testy

Pomocne w utrwaleniu, ale przede wszystkim sprawdzeniu pozyskanej przez Ciebie w czasie kursu wiedzy 🤯

6 poważnych zadań

I nawet nie wiem ile mniejszych (niepoważnych 🤪), pozwalających na praktyczne wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy, a przez to lepsze jej utrwalenie. Nie na darmo mówi się, że trening czyni mistrza 💻

Automatyczne sprawdzanie zadań

Błyskawicznie dowiesz się, czy Twoje rozwiązania przechodzą nasze testy. Zawsze też możesz porozmawiać o nich na czacie

Społeczność

Na Discordzie porozmawiasz z innymi kursantami i z trenerami. Możesz pytać o wszystko związane z C++

Aktualizacje

Na bieżąco czuwamy nad materiałami. Jeśli coś się zmieni lub nagramy nowe wideo to dostaniesz je gratis

Dożywotni dostęp

Możesz powrócić do szkolenia nawet za kilka lat

Gwarancja satysfakcji

W ciągu 14 dni możesz zwrócić kurs z dowolnego powodu, np. aberracji stratosferycznych nad biegunem południowym 😉 Możesz też nie podawać powodu w ogóle

Lekcje demo

Ile materiału wideo znajdziesz w kursie Narzędzia Programisty?

Moduł

Ilość lekcji wideo​

Czas trwania materiałów
[H:MM:SS]

Linux​

15

2:02:38

Git​

16

2:10:40

IDE​

16

1:14:36

Kompilatory​

6

0:52:04

CMake​

18

2:04:27

Debuggery

9

1:02:12

Memchecks

9

0:36:58

Bonusy

5

0:47:05

W sumie

94

10:50:40

W jaki sposób
przebiega kurs?

Kurs podzielony jest na działy, które w trybie standardowym są odblokowywane tydzień po tygodniu. Oznacza to, że nie masz dostępu do całości materiałów od razu.  Dzięki temu możesz na spokojnie przerobić i utrwalić materiał z poprzednich działów, zanim zabierzesz się za następny. 

Interesuje mnie skuteczne nauczanie, w którym masz przerobić kurs i dużo zapamiętać, a nie tylko go kupić, jak jest w przypadku 80% kursów na Udemy (według ich statystyk). Nie ma się on kurzyć na Twojej elektronicznej półce. Programowania nie uczy się oglądając wideo, tylko programując. Wprowadzenie takiej blokady na treści powoduje, że ludzie w końcu przerabiają zadania, (które zresztą są sprawdzane przez automaty), a nie tylko oglądają samo wideo, z którego po miesiącu nic nie pamiętają. Wiedza lepiej się utrwala, gdy wracasz do tematu wielokrotnie, a nie przeglądasz wszystko na raz.

Interesuje Cię dostęp natychmiastowy? Możesz go wykupić, dopłacając kwotę 129 złotych. W tym celu, skontaktuj się z nami poprzez formularz, lub napisz maila na: hello@coders.school. Pamiętaj, że wybierając tę opcję, zrzekasz się możliwości zwrotu.

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

TAK, jeśli...

NIE, jeśli...

Wciąż się wahasz?

Kto będzie Cię uczył?

Łukasz_Ziobroń

Łukasz Ziobroń

Jestem założycielem Coders School.
Specjalizuję się w C++ oraz Pythonie. W wieku 15 lat zaczynałem od technologii webowych, takich jak PHP, CSS, JavaScript, a jeśli liczyć HTMLa, to "programowałem strony internetowe" już w 4 klasie podstawówki 🙂
Przygodę z C++ zacząłem w 2006 roku, ale dopiero od 2012 zacząłem używać go komercyjnie.
Od 2014 roku prowadzę szkolenia z programowania. Byłem trenerem Nokia Academy. Występowałem na konferencji programistycznej code::dive. Prowadziłem kursy programowania na uczelniach i wygłaszałem prelekcje na Meetupach, Wrocławskiej grupie C++ oraz Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym.
Pod koniec 2017 roku postanowiłem szkolić na własną rękę i założyłem szkołę Coders School. Moje kursy C++ są nastawione na jak najprostsze przekazywanie wiedzy oraz sprawianie, aby ta wiedza na długo zostawała w pamięci.
Interesuję się andragogiką, sztuczną inteligencją, fotografią i łucznictwem, a ostatnio także marketingiem. Jestem fanem StarCrafta.

Opinie i rekomendacje

Wszystkie opinie są zweryfikowane

Pochodzą one tylko i wyłącznie od naszych kursantów. Więcej opinii znajdziesz tutaj

Andrzej Barecki
Andrzej BareckiMobile Devices Engineer w GlobalLogic Poland
Czytaj więcej
Kurs C++ prowadzony przez Coders School to był strzał w dziesiątkę. Kurs ten nie tylko skupia się na samej składni języka C++ co jest również ważne ale przede wszystkim porusza wiele zagadnień ważnych w codziennej pracy na stanowisku programisty C++. Uważam iż jest to największy plus tej szkoły i doceniam to podejście będąc wieloletnim programistą języka C. Podczas kursu realizowaliśmy projekty zarówno indywidualne jak i grupowe które od samego początku były prowadzone na github. Dzięki czemu pogłębiłem np. wiedzę z zakresu pracy z repozytorium git oraz opcje związane z zakładaniem i konfiguracją projektów na github. Ogólnie jeśli ktoś rozważa poszerzenie swoich kompetencji jako programista C++ to szkoła Coders School spełni te oczekiwania.
Piotr Nikiel
Piotr NikielSoftware Developer w GRINN
Czytaj więcej
Dostałem pracę w GRINN jako junior embedded od stycznia 2021. Moim sposobem na znalezienie pracy było zrobienie solidnego projektu wraz z opisem. Zachęcam do rzucenia okiem 🙂 https://github.com/pnkk85/SD_AI_car. Wiem, że kod można poprawić w paru miejscach, ale zabrałem się już za inne sprawy jak TDD, Zephyr, różne mikrokontrolery, CMake dla embedded żeby nie korzystać z dedykowanych IDE, itd. Kurs wielowątkowości w Coders School to był strzał w dziesiątkę i bardzo mi pomógł przy nauce FreeRTOS. Czytając dokumentację FreeRTOS od razu wiedziałem o co chodzi z semaforami, notyfikacjami, priorytetami, schedulerem itd 🙂 Zdecydowanie polecam wielowątkowość dla programistów embedded.
Andrzej Ganczarek
Andrzej Ganczarek
Czytaj więcej
Kurs został przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Bardzo dobre przygotowanie, doświadczenie, przyjazna postawa i zaangażowanie Prowadzącego. W sposób przystępny przekazuje wiedzę, jest otwarty na pytania z sali. Wiedza teoretyczna jest od razu utrwalana na zajęciach w czasie praktycznych ćwiczeń. Zajęcia są prowadzone w niestresujący sposób. Uzupełniłem swoje dotychczasowe wiadomości i umiejętności na temat STL, Gita, o kolejne elementy takie jak testy jednostkowe w Google Test, technikę programowania w stylu Test-driven development, oraz jak wykorzystać Continuous Integration w projektach. Doskonałym doświadczeniem było kodowanie w Dojo, oraz projekty z wykorzystaniem techniki SCRUM. Polecam kurs wszystkim osobom, którzy znają C++, oraz chcą poszerzyć ją podczas praktycznych zajęć.
Rafał Modzelewski
Rafał ModzelewskiVba Developer at Atos
Czytaj więcej
What I can say, superb way to teaching C++ and programming in general. Łukasz was always prepared for course as well as for any question that appeared during classes. He was always putting a lot of effort to make us as comfortable as possible so we can learn all those complicated stuff (not so complicated now - after course). If you are looking for programming course with great price-value this should be your first choice.
Karol Dulemba
Karol DulembaProgramista w Roottel
Czytaj więcej
Gorąco polecam kurs C++ z Coders School. Zajęcia są bardzo dobrze ułożone, dzięki czemu systematycznie jesteś wprowadzany w świat programowania. Co najważniejsze, masz czas na naukę, ponieważ kurs jest prowadzony w sposób przystępny, gdzie po każdych zajęciach są 2-3 dni na rozwiązanie zadań domowych. W ramach kursu poznajesz podstawy, jak i bardziej zaawansowane możliwości C++. Dodatkowo, i co chyba najważniejsze, Łukasz nauczy Cię nowych narzędzi, które przydatne są w pracy każdego programisty, z każdym językiem programowania. Zachęcam do skorzystania z kursu!
Tomasz Szpytma
Tomasz SzpytmaC++ Software Engineer
Czytaj więcej
Niedawno ukończyłem kurs C++ w Coders School. Kurs był po prostu świetny. Pracę jako programista znalazłem jeszcze w czasie jego trwania. Kurs jest bardzo dobrze zorganizowany, zadania domowe oraz projekty zespołowe bardzo pomagają w utrwaleniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji. Trener tłumaczy wszystkie, nawet najbardziej zawiłe zagadnienia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Poza aktualną wiedzą o samym języku (co jest bardzo ważne ponieważ na studiach przekazywana jest wiedza sprzed dekady) na kursie można nauczyć się wielu rzeczy, których nie ma na studiach oraz są pomijane we wielu kursach jak pracę w metodologii SCRUM oraz TDD. Taka wiedza bardzo przydaje się przy szukaniu pierwszej pracy i znaczenie pozwala się wyróżnić pośród innych kandydatów. Ogólnie polecam ten kurs wszystkim którzy chcą zostać programistami C++.
Justyna Walkowiak
Justyna WalkowiakC++ Software Engineer at Nokia Networks
Czytaj więcej
Serdecznie polecam każdemu aspirującemu programiście kurs z inżynierii oprogramowania w Coders School. Nie tylko nauczyłam się niuansów języka C++, ale również typowych narzędzi używanych w pracy programisty, jak kontrola wersji i rozwój oprogramowania typowo pod systemem Linux. Poznałam również dobre praktyki programistyczne oraz nauczyłam się pracy w TDD. Trener zawsze służy pomocą, nie tylko na zajęciach, ale też poza nimi i rozwiera wszelkie wątpliwości. Kurs w Coders School to doskonała inwestycja w przyszłość. Polecam najmocniej :).
Dariusz Bąk
Dariusz Bąk
Czytaj więcej
Polecam zajęcia, zajęcia prowadzone są w przemyślany sposób, natomiast prowadzący tłumaczy w sposób bardzo zrozumiały. Przez dwa m-ce nauczyłem się więcej niż przez dwa lata studiów
Maciej Regulski
Maciej RegulskiDeveloper at Zeiss, Owner at Datacom Embedded Systems
Czytaj więcej
Łukasz is devoted C++ evangelist. He has significant knowledge and experience with software development and OOP. It has been a great pleasure attending the C++ classes with Łukasz as a teacher. During classed Łukasz was focused on passing the high quality knowledge to fellow developers. I recommend the classes to everyone who wants to master modern C++ skills.
Adam Oleksy
Adam Oleksy
Czytaj więcej
I met Łukasz in the role of a teacher during his course on software engineering (C ++). Łukasz as a teacher is very professional and can adjust the way of knowledge transfer to listeners, I think that this is one of the most important characteristic of a good teacher. He impressed me with the knowledge he have while being humble. Speaking of the course I feel that I learned the concrete things that are needed in the future work of the programmer. We have been teached on topics related to programming, for example, STL library, novelties introduced in C ++ standards and testing but also topics connected to programming like compilation, versioning, ways of working and coding practices. I'm glad i took this course and haapy that Łukasz lead it.
Rafał Nowak
Rafał NowakSoftware developer @ NoMachine
Czytaj więcej
I had a pleasure to take part in a C++ course (Coders School) led by Łukasz. The classes were well organized -appropriate length of lessons and breaks, perfect balance between theory and practice, many learning materials and projects (both group and individual). Łukasz is a great teacher and mentor. He can perfectly explain the most difficult issues related to C++. Thanks to his course I have learned many new things such as TDD, google tests, SCRUM, git, modern C++ and many other things that you certainly will not learn at university. His course will allow you to expand your C++ knowledge and become much more attractive on the job market. I highly recommend Coders School course.
Bogusław Krawczuk
Bogusław KrawczukProgrammer / IT Specialist @ IBM
Czytaj więcej
Łukasz umie nie tylko przekazać wiedzę, ale też co ważniejsze zachęcić do pracy własnej. Zawsze można zadać pytania, nie tylko w czasie zajęć. Można poznać i zrozumieć wiele zagadnień z zakresu zarówno nowoczesnego C++, jak i scruma, TDD i czytelnego kodu. Stara się zróżnicować metody nauki. Pomógł mi zrozumieć, że programowanie może być nie tylko interesujące, ale też piękne, że może być Sztuką. Bez wahania polecam każdemu, kto chce rozwinąć swoje umiejętności programistyczne.
Piotr Kowańdy
Piotr KowańdyJunior IT Specialist at IBM
Czytaj więcej
I was a member in his Coders School. I can say that he is an excellent teacher, trainer and professional. He is not resting on his laurels. He is constantly improving his training. He is in 100% prepared for every class activities. He requires concentration and attention from students, besides it motivates to own development, but he don't want to impose on somebody. He is open to changes in the teaching context. Student comments are taken into account for the purpose Coders School workshop improvements. Great Teacher!:)
Bartosz Brzozowski
Bartosz BrzozowskiEmbedded Software Developer
Czytaj więcej
Łukasz jest świetnym trenerem. Uczestniczyłem w kursie języka C++ (Coders School) który był przez niego prowadzony. Nie tylko nauczyłem się biblioteki STL, zarządzania pamięcią czy wykorzystywania nowoczesnego C++. Zrozumiałem na czym polega praca programisty, jak współpracować w grupie zgodnie z systemem Agile (Scrum) bądź jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Wytłumaczył mi wszelkie zagwozdki związane z programowaniem. Serdecznie polecam 😉
Michał Sobótka
Michał Sobótka
Czytaj więcej
Zdecydowanie polecam osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z programowania zdobytą na uczelni, bądź z własnej nauki. W moim przypadku było to znaczne poszerzenie posiadanej wiedzy i możliwość przećwiczenia jej w praktyce. Prowadzący zawsze przygotowany i niezależnie od zadawanych pytań, zawsze udawało mu się na nie odpowiedzieć :] Kurs szczególnie przydatny dla osób, które planują w przyszłości pracować jako developer, bądź są na początku takiej kariery.
Szymon Janas
Szymon Janas
Czytaj więcej
Łukasz was my trainer during course Software Engineering in C++. Łukasz is a born trainer and C++ master. He knows how to teach difficult issues, solve any problems, and he is always patient and positive. Course is very good choice to learn and improve skills in programming beacuse trainer teaches practical knowledge which it is priceless on job interview. Moreover, the good atmosphere at the meetings made me happy to get up early on Sunday mornings.
Alicja Norberciak
Alicja NorberciakMłodszy inżynier oprogramowania w Capgemini
Czytaj więcej
Ukończyłam kurs programowania C++. Był to zdecydowanie najlepiej zorganizowany kurs na jaki uczęszczałam. Przed zajęciami udostępniane były materiały z wiedzą teoretyczną, które w czasie spotkań były szczegółowo omawiane w połączeniu z zadaniami praktycznymi. Między zajęciami wykonywaliśmy zadania indywidualne i grupowe, które pomagały utrwalić zdobytą wiedzę. Zaskakujące było dla mnie to, w jak przystępny sposób można wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia. W czasie trwania kursu mogliśmy także korzystać z pomocy trenera niemalże bez ograniczeń poprzez komunikator Discord, co bardzo ułatwiało wykonywanie zadań. Polecam ten i inne kursy w Coders School, sama chętnie wybrałabym się na kolejny dot. wielowątkowości, a to chyba jest najlepszą rekomendacją 🙂
Szymon Gajewski
Szymon GajewskiSpecjalista ds. nadzoru sieci i systemów IT w Talex S.A.
Czytaj więcej
Łukasz was my teacher in Coders School C++ course. He had very good knowledge on C++ programming and great teaching skills. He is very involved. Always ready to help his students. Real professional man, I recommend this course for everyone. You will not regret!
Piotr Höffner
Piotr HöffnerC++ Developer w Nokia
Czytaj więcej
I attended a C++ programming course organized at Coders School. Łukasz has a broad and very actual knowledge on C++ programming. He is always kind and excellent prepared for his lessons. Exercises during class and post-works are intresting, didactic and also well prepared. Łukasz is constantly developing his knowledge and presentation skills. He also takes student feedback into consideration for making his course better. In case of any problems you can always ask for help after class. Łukasz is an excellent and highly-engaged teacher. The C++ course designed by him is very professional, intresting and well balanced. I highly recommend this course and Łukasz as a trainer.
Joanna Bednarska
Joanna BednarskaJunior C++ Developer w Credit Suisse
Czytaj więcej
I was a student in Coders School which is conducted by Łukasz. Łukasz has excellent knowledge in the field of programming and he is also great and passionate teacher which is, in my opinion, an unique skill nowadays. During the course he was using various didactic techniques to make acquiring the knowledge easier. I am really impressed by his professionalism in every detail together with friendly and open-minded attitude!
Poprzedni
Następny

Opinie są pozyskiwane i weryfikowane zgodnie z zapisem w punkcie 15 regulaminu.

Ile kosztuje kurs Narzędzia Programisty?

Narzędzia Programisty

Dostęp standardowy
749 PLN brutto (23%VAT)
 • 94 lekcje
 • 4 testy wiedzy
 • 6 zadań sprawdzanych automatycznie
 • pierdyliard pomniejszych zadanek
 • czat grupowy z trenerami i kursantami
 • dożywotni dostęp
 • aktualizacje
 • 14-dniowa gwarancja satysfakcji
 • i ukryte bonusy

Pakiet kursów C++

dla początkujących i średniozaawansowanych
3096PLN
2696 PLN brutto (23%VAT)
 • Kurs Podstawy C++
 • Kurs Narzędzia Programisty
 • Kurs STL
 • Kurs Programowanie Obiektowe w C++
 • Bonus: Kurs Dobre Praktyki
13% taniej

Uzyskaj potwierdzenie
zdobytej wiedzy

Potwierdzenie

Przerób co najmniej 20% zagadnień z danego kursu i otrzymaj potwierdzenie uczestnictwa

Certyfikat*

Wespnij się na sam szczyt! Ukończ minimum 80% zagadnień i zdobądź certyfikat. 
* Na chwilę obecną certyfikaty wystawiamy tylko w przypadku pakietów

Potwierdzenie

Masz pytania?

napisz do nas na: 

Pracujesz lub uczysz się w szkole średniej lub wyższej?

Zgłoś swoją szkołę do współpracy i zyskaj 50% rabatu dzięki zniżce grupowej lub zgarnij 20% zniżki indywidualnej

Kupujesz grupowo dla swojej organizacji?

Napisz do mnie, za 10 kupionych dostępów dostaniesz 1 gratis! Jeśli chcesz kupić więcej to skontaktuj się, aby ustalić indywidualny rabat.

Kupujesz z budżetu na szkolenia?

Jeśli za Twój kurs zapłaci Twój pracodawca to super! Wystarczy że kupując kurs podasz dane firmy. Jeśli firma potrzebuje najpierw faktury proforma, to napisz do mnie, wystawię co trzeba 🙂

Program partnerski

Poleć nas znajomym i zgarnij dodatkowy hajs! 💸

O co najczęściej pytają nasi przyszli kursanci?

To kurs self-paced, który startuje od razu, gdy go zakupisz.

To zależy 😉

Standardowo kolejne moduły kursu są udostępniane z tygodnia na tydzień. Ma to pewien cel edukacyjny. Nie chcę, aby już na dzień dobry zasypał Cię nadmiar wiedzy. No i rozłożenie wiedzy na mniejsze fragmenty, ale bardziej rozciągnięte w czasie, powoduje lepsze zapamiętywanie materiału. Jeśli po pewnym czasie musisz do czegoś wrócić, to przypominasz sobie wcześniej zdobytą wiedzę. Dzięki temu lepiej się ona utrwala. 

Jednak dużo osób pytało mnie o dostęp natychmiastowy, dlatego zdecydowałem się wprowadzić taką opcję za dopłatą 59 złotych. Mimo to rekomenduję standardowy dostęp, ale oczywiście wybór należy do Ciebie 🙂 

Pytania możesz zadawać w komentarzach pod lekcjami lub na naszym Discordzie. Nic nie pozostaje tam bez odpowiedzi 🙂

Oczywiście, dostaniesz fakturę. Jeśli nie dotrze ona do Ciebie w ciągu 1 dnia, to pisz do nas maila na hello@coders.school. Jeśli robisz tradycyjny przelew, to płatność może być zaksięgowana dopiero następnego dnia lub po weekendzie.

Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 23%. 

Oznacza to, że dopóki istnieje nasza platforma i wszystkie jej składowe (WebToLearn, GitHub, Discord, YouTube, Vimeo) to możesz ich swobodnie używać. Gdyby cokolwiek przestało istnieć, to zapewnimy Ci link do ściągnięcia sobie materiałów na dysk.

To jest bardzo indywidualna kwestia. Bardziej to zależy od konkretnego rekrutera niż polityki firmy. Znałem takich, którzy w ogóle nie zaglądali na GH. Tłumaczyli, że i tak muszą przetestować kompetencje podczas rozmowy. Znałem też takich, którzy bez GH nawet nie rozpatrywali kandydata, bo Ci, co mieli projekty, to już prezentowali swoje próbki kodu i rekruterzy po samych tych próbkach wiedzieli, czego się spodziewać. Na ich podstawie dokonywali selekcji kandydatów, a nie patrzyli na CV.

Z moich (i nie tylko) obserwacji wynika, że świetnie udokumentowany projekt na GitHubie (w pliku README.md z grafikami, animacjami, wideo) niesamowicie przyciąga rekruterów i wyróżnia kandydatów.

Zgadujecie się na Discordzie i robicie wspólnie zadania. Możecie pisać bezpośrednio do siebie lub porozmawiać przez czat głosowy. Jest też możliwość współdzielenia ekranu. Później podczas zgłaszania zadania w opisie musicie umieścić wasze @username z GitHuba, aby nasz automat poprawnie zaliczył zadania 🙂

Na razie nie mamy takiej opcji.

Wiek naprawdę nie ma znaczenia dla pracodawców. Dla nich liczą się tylko kompetencje, czyli to, czy zatrudnienie Ciebie przyniesie firmie zysk. Dla Ciebie na pewno ma. W swojej obecnej ścieżce kariery masz już zapewne dość ugruntowaną pozycję i wiesz, jak wyglądają kwestie awansów. Jeśli zmienisz ścieżkę na IT, to pewnie będzie to dla Ciebie zaprzeczenie tego, co robiłeś przez ostatnie 10 lat lub więcej. Ale spokojnie, nawet jeśli sobie postanowisz, że się przebranżawiasz, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wrócił do swojej pierwotnej branży, gdyby coś poszło nie tak, albo gdyby okazało się, że IT nie wygląda tak, jak Ci się wydawało. Także większość takich przekonań siedzi w głowie.

Na pewno przebranżowienie się będzie wymagało od Ciebie wysiłku. Na to potrzeba czasu. Musisz uczyć się minimum pół roku, aby osiągnąć jakiś konkretny poziom, z którego już możesz się rekrutować na juniora. I to takie pół roku, gdzie po godzinach, średnio przez 2-3 godziny dziennie programujesz. Więc jeśli już czujesz się staro i nie chce Ci się uczyć, to nie jest opcja dla Ciebie. Ale im starszy będziesz, to pewnie jeszcze mniej Ci się będzie chciało 😉

Przeczytaj jeszcze artykuł Programowanie w C++ po 30-ce. Jak zacząć programować?

Tak naprawdę istnieje tylko jeden sposób — kup go. Będziesz mieć 14 dni, aby sprawdzić, czy ten kurs jest dla Ciebie odpowiedni. Jeśli okaże się, że nie, to możesz go zwrócić i pomyśleć o czymś łatwiejszym/trudniejszym. 

Oprócz tego przy poszczególnych kursach znajdziesz informacje o ich stopniu trudności, co pomoże Ci w doborze kursu do poziomu wiedzy.

Grywalizacja jest niesamowita i wiem, co daje, ale z racji problemów technicznych musieliśmy na razie z niej zrezygnować. Planujemy w przyszłości popracować nad jej włączeniem.

Nie. Wiem, że papierki dodatkowo motywują ludzi, ale taki certyfikat co najwyżej ozdobi Ci ścianę w pokoju (jeśli go wydrukujesz). Nie będzie on miał znaczenia podczas rekrutacji. I tak musisz wykazać się wiedzą. W IT papierki nie są aż tak ważne. Pomimo ich posiadania pracodawcy i tak zweryfikują Twoją wiedzę. 

Brak certyfikatu to nic. Wpisz sobie ten kurs w swoje CV w dziale Edukacja i dodaj go na LinkedInie. To wystarczy.

Ale za przerobienie wszystkich naszych kursów jak najbardziej dostaniesz certyfikat. To już nie będzie byle co. Napisz wtedy maila na hello@coders.school.

shuriken
shuriken
shuriken
shuriken
shuriken

A jeśli nie kurs, to może...

Ninjaletter

Jeśli nie chcesz kupować kursu, ale chcesz rozwijać swoją wiedzę o C++, to zapisz się na nasz Ninjaletter. Co miesiąc wysyłamy dawkę wartościowych treści o C++: nowości, ciekawostki, zadania rekrutacyjne i darmowe materiały. Oprócz tego ninjaletterowicze zawsze mogą liczyć na specjalne promocje i spoliery o nowych kursach. 

Ninjaletter
ninjaletter

Już uciekasz?

Zanim to zrobisz, zapisz się na Ninjaletter, aby wiedzieć, co piszczy w C++. 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.