fbpx ...

Wyniki wyzwania czystego kodu już są

Dzisiaj, 2 kwietnia, tak jak obiecałem, publikuję wyniki wyzwania czystego kodu.

Statystyki

0
Zapisanych na wyzwanie
0
Nadesłanych rozwiązań
0
Dobrze przetestowanych rozwiązań
0
Rozwiązań bez pętli
0
Rozwiązań, które zaliczyły testy
0
Rozwiązań bez pętli, które zaliczyły testy

Jak oceniałem?

  1. Policzyłem pętle w każdym nadesłanym kodzie. Najlepsze rozwiązania miały oczywiście 0 pętli, a najwięcej było 7 pętli.
  2. Napisałem testy jednostkowe, które stanowiły taką ramę do określania, w których przypadkach program działa poprawnie. Ale faktem jest, że niektórzy tak bardzo zmienili interfejs, że nie mogłem tych testów dopasować do każdego nadesłanego rozwiązania. Jeśli widziałem, że było ono czysto napisane, tzn. używało STLa i nie było pętli, to pisałem adaptery, które spowodują, że będzie można uruchomić testy.
  3. W 24 na 36 rozwiązań udało mi się odpalić moje UT. Z tych 24 rozwiązań tylko 4 przeszły wszystkie testy, które napisałem. Był jednak 1 test, którego zdecydowałem się nie brać pod uwagę. Dotyczył on tego czy znak nowej linii ‘\n’ jest również podmieniany. Pomyślałem sobie, że szyfrogram fajnie porównywać z oryginalnym tekstem, jeśli znaki nowych linii nie są podmieniane. Znak nowej linii nie jest znakiem drukowalnym ASCII. Niektóre implementacje go nie podmieniały, co wydało mi się fajne, ale tak naprawdę to, że program ma się tak zachowywać, w żaden sposób nie wynikało z wymagań. Nie brałem więc pod uwagę tego jednego testu. A więc o nagrodę główną i dodatkowe walczyły te rozwiązania, które miały zaliczone 26/27 asercji w testach i – co więcej – nie implementowały szyfru rotacyjnego (np. Cezara) tylko faktycznie podstawieniowy. Tak, tutaj nie każdy dobrze zrozumiał jak ma wyglądać szyfr podstawieniowy. Było to w sumie 9 osób. Z czego do walki o na nagrodę główną, jaką jest 100% zniżki, kwalifikowało się 6 rozwiązań, bo tyle z nich nie miało żadnej pętli.
  4. O główną wygraną walczyły 3 rozwiązania. Była to tak zaciekła walka, że nawet się zastanawiałem, czy nie podzielić nagrody głównej między nie, czyli każdemu dać po 33%? 🙂 To oczywiście żart. Ale co zadecydowało o zwycięstwie? Formatowanie kodu i magiczne wartości.
    • Jeśli w kodzie były używane gołe numery (32, 95 czy 127), które pewnie wiecie, co oznaczają, to był za to minus.
    • Jeśli formatowanie było niejednolite, czyli np. gdzieś operacja dodawania była zapisana a+b, podczas gdy w innych miejscach ta osoba stawiała spacje pomiędzy operatorami, to też był minus.
    • Wcięcia – jedna osoba miała niejednolite wcięcia, np. brak 1 spacji lub nadmiarowa spacja.

Możecie na podstawie tego dojść do wniosku, że o wygranej zadecydowały detale. I tak. Dokładnie tak było.

Czy normalnie w pracy niepostawienie gdzieś spacji może spowodować odrzucenie rozwiązania? To zależy od osoby oceniającej. Raczej nie, ale też warto mieć automatyczne formattery, które odwalą taką mechaniczną robotę za nas. Dlaczego formatowanie kodu jest takie ważne? Uwierzcie, że kod pisze się tylko raz, ale czyta się go wiele razy. Czytają go różne osoby, nie tylko autor. Doświadczeni programiści nie patrzą na kod znak po znaku, tylko wzrokowo wychwytują pewne wzorce. Widzą jakieś poszczególne elementy i po prostu parsują kod wzrokiem. Często zaburzenie formatowania powoduje parsing error w mózgu i wtedy włącza się tryb dokładnego przyglądania, aby zrozumieć, o co w kodzie chodzi. Dlatego dobrze napisany kod, czyta się jak poezję. A przy źle napisanym kodzie, trzeba się zmóżdżać, aby go ogarnąć.

Możecie mi jeszcze zarzucić, że nie brałem pod uwagę wydajności rozwiązań. Wiem, że dla doświadczonych programistów to jest bardzo ważne. Właściwie to powinno być ważne dla każdego programisty. Ale doświadczony programista, nawet nie myśląc za bardzo, od razu tworzy zoptymalizowane rozwiązania. Chociażby przekazuje zmienne przez const& jeśli chce unikać zbędnych kopii. Albo wykorzystuje RVO. Albo stosuje constexpr. To jednak nie było zawarte jako kryteria oceny i gdybym patrzył pod tym kątem na rozwiązania, to pewnie wygrałoby inne. Ale przed nami jeszcze sprzedaż kursu. Tam też zorganizuję kolejne wyzwanie. I być może już wam uwzględnię optymalizacje 🙂

Tak naprawdę w tym wyzwaniu nie było kodu, który jednocześnie byłby najwydajniejszy i najśliczniejszy.

Najczęściej popełniane błędy lub rzeczy, które można było usprawnić

Kolejność losowa. Pierwszy błąd wcale nie oznacza, że występował on najczęściej.

  1. Złe zrozumienie zadania, czyli implementacja Szyfru rotacyjnego (takiego jak szyfr Cezara) zamiast podstawieniowego. Szyfr rotacyjny to szczególny przypadek podstawieniowego. W wymaganiach do wyzwania było dokładnie wyszczególnione, że to nie ma być szyfr Cezara. Podałem nawet przykład, gdzie znaki są mapowane na szyfrogramy bez jakiejś regularności
  2. 32 zamiast ’ ’ i 126 zamiast ‘~’. Często na rozmowach rekrutacyjnych macie coś zrobić ze znakami, np. skonwertować cyfrę z char na int. Nie musicie znać kodu ASCII tego znaku. Wystarczy, że po prostu napiszecie ten znak. A konwersję, o której mówię, najłatwiej zrobić odejmując ‘0’ -> '9' - '0' = 9
  3. Własne struktury trzymające 2 wartości zamiast std::pair<T, U>
  4. Styl języka C zamiast C++. typedef struct { /* ... */ } Name; zamiast struct Name { /* ... */ };
  5. Zwracanie argumentu przyjętego przez kopię. Lepiej przyjąć argument przez const& kopię stworzyć lokalnie wewnątrz funkcji i ją zwrócić. Dzięki temu zadziała RVO (Return Value Optimisation).
  6. Brak const & przy parametrach, aby unikać zbędnych kopii.
  7. Użycie std::random_shuffle(), które jest oznaczone jako deprecated (przestarzałe) w C++14, a usunięte w C++17.
  8. Stosowanie char* zamiast std::string.
  9. Stosowanie wskaźników. Naprawdę nie były potrzebne w tym wyzwaniu.
  10. Wpisywanie ciągu ascii z palca zamiast wygenerowania za pomocą std::generate / std::iota. No, chyba że robicie constexpr i zależało wam na szybkości. Ale od C++20 nawet std::iota będzie constexpr.
  11. Brak dodatkowych sprawdzeń kompilatora -Wall -pedantic -Wextra -Werror -Wconversion
  12. Porównania pomiędzy liczbami unsigned i signed. Zastosowanie powyższych flag kompilacji powodowało, że kompilator się o to upominał.
  13. Używanie static wewnątrz funkcji. Ogólnie to nie jest zła praktyka, jeśli się wie, co się robi. Ale w niektórych przypadkach static powodowało, że funkcje nadawały się do wywołania tylko raz, bo drugie ich wywołanie korzystało z wartości, dla których poprzednie wywołanie tej funkcji się skończyło. Z tego powodu niektóre testy nie przechodziły.
  14. C-style cast (int)variable zamiast static_cast(variable)
  15. Zła praktyka
 if (sth) {
} else {
  // ...
}
 

Dobra praktyka

 if (!sth) {
  // ...
} 
  1. Wstawianie kodu od razu do main() zamiast użycia sugerowanych nazw funkcji. Potem, aby to przetestować, musiałem je i tak wyciągać do funkcji.
  2. Zakaz używania pętli część osób skojarzyła z rekurencją. Ja natomiast nie wiem, czemu o niej zapomniałem. Rozwiązania rekurencyjne jak najbardziej w takim przypadku były uwzględniane. Zazwyczaj nie powodowały one, że kod był czystszy niż w przypadku używania gotowych algorytmów STL, bo o to chodziło w tym zadaniu. Poza tym rekurencja ma swoje wady. Cześć algorytmów jest oczywiście łatwiej zapisać rekurencyjnie, jak np. merge sort, ale mamy tutaj większe ograniczenia. Szybciej zużywamy pamięć stosu i łatwo go przepełnić. Gdybyśmy mieli zaszyfrować jakieś bardzo długie teksty, to rozwiązania rekurencyjne odpadają. Poza tym kompilator może zoptymalizować kod bez rekurencji, czyli wykorzystujący klasyczne pętle, ale ukryte w gotowych algorytmach STL.
  3. Stosowanie goto w celu uniknięcia pętli. Chociaż brawo za pomysłowość, bo mi to nie przyszło do głowy. Już jestem tak nauczony, że goto się nie używa i już.
  4. Brak losowości przy generowaniu klucza. Część osób używała std::random_shuffle(), która została usunięta w C++17, ale wtedy kompilowałem kod w C++14, aby zadziałał. Część niestety stosowała klasycznie rand(), ale to nie jest właściwe rozwiązanie. Trzeba było wtedy dodatkowo pamiętać o inicjalizacji srand(time). Bez tego nie ma żadnej losowości i to moje testy ładnie wykrywały. Najlepiej było użyć std::shuffle(), dostarczając jakiś generator, np. std::mt19937 z nagłówka .
  5. Używanie funkcji, które rzucają wyjątki, jak np. map::at(). Samo użycie takich rzeczy czy wyjątków w ogóle nie jest złą decyzją, ale problemem jest brak ich obsługi. Moje testy pozwalały na wykrycie takich rzeczy. Gdy ktoś np. nie obsługiwał pełnego zestawu drukowalnych znaków ascii, to często miałem nieobsłużone wyjątki. To obniżało ocenę rozwiązania.
  6. Zbędne komentarze. Komentarze odnośnie tego co kod robi, wbrew tego co was uczą na uczelniach, nie są mile widziane. Jakieś docstringi, które komentują interfejs – ok, nie zwracałem na nie uwagi i ich obecność w żaden sposób nie podnosiła wyniku. Dokumentacja nie była wymagana. Ale pisanie w komentarzu, co się w danej linijce dzieje jest przesadą. Kod powinien być samodokumentujący się. Zamiast zmiennej a napiszcie właściwą nazwę, np. key albo counter. Koniecznie po angielsku. Na szczęście nie otrzymałem chyba żadnego rozwiązania, które miałoby polskie nazwy zmiennych. Standard w branży programistycznej jest taki, że ma być po angielsku. Co do samych komentarzy jeszcze to jest taka fajna zasada czystego kodu, która mówi, że jeśli masz ochotę dać gdzieś komentarz, bo kod jest nieczytelny, to wydziel go do funkcji, a tę funkcję nazwij, tak jak chciałeś to skomentować. I po problemie z pisaniem komentarzy. Komentarze są złe jeszcze z jednego powodu – gniją. Jak później kod się zmienia, to rzadko kto pamięta też zaktualizować komentarze, więc są one nieaktualne. Czasami zdarzają się sytuacje, że kod ani nie robi tego co powinien, a komentarz opisuje jeszcze coś innego.
  7. Magiczne liczby. Dlaczego przy szyfrze Cezara, jak klucz jest % 16? Albo % 10? Skąd taki wybór? To są magiczne liczby, które nie wiem, czy mają jakieś znaczenie w kodzie. Też się powinno czegoś takiego unikać.
  8. Nazwy zmiennych lub funkcji z numerkami. encrypt1, encrypt2. Jak się domyślić po nazwie czym się różnią? Trzeba zajrzeć w listę argumentów, a często to nie wystarczy i trzeba przeanalizować implementację. To nie jest czysty kod.
  9. Dodatkowe menu lub obsługa wszystkich rodzajów podawania napisów. W wymaganiach było, że ma być dowolnie podany napis. Nie trzeba było pisać obsługi wczytywania napisów z pliku, z linii komend oraz z cin. Wystarczyło jedno.

Zastrzeżenie – nie było rozwiązania, które by w 100% nie miało żadnego z powyższych zastrzeżeń. W każdym można było coś usprawnić, a przynajmniej ja widziałem takie możliwości.

Hall of Fame

Zwycięskie rozwiązanie - 100% zniżki na kurs C++ online

Autor: Krzysztof Szytko

 const short ASCII_BEGIN = 32; //Include (Space)
const short ASCII_END = 127; //Exclude (DEL)

std::string generateKey() {
  std::vector<char> vKey(ASCII_END - ASCII_BEGIN);
  std::iota(vKey.begin(), vKey.end(), ASCII_BEGIN);
  std::shuffle(vKey.begin(), vKey.end(), std::mt19937{ std::random_device{}() });
  return std::string{ vKey.begin(), vKey.end() };
}

std::string encrypt(std::string m, std::string key) {
  std::transform(m.begin(), m.end(), m.begin(), 
    [&key](char c) {
      return (c >= ASCII_BEGIN && c < ASCII_END) ? key[c - ASCII_BEGIN] : c; });
  return m;
}

std::string decrypt(std::string m, std::string key) {
  std::transform(m.begin(), m.end(), m.begin(),
    [&key](char c) {
      return (c >= ASCII_BEGIN && c < ASCII_END) ? key.find(c) + ASCII_BEGIN : c; });
  return m;
} 
 • 0 pętli
 • Można było użyć ' ' zamiast 32. Trochę trudniej napisać znak DEL 😀
 • Argumenty można było przekazać przez const&
 • Agrument std::string m mógł się nazywać std::string message
 • vKey mogło być od razu typu std::string. Nie trzeba by było kopiować zawartości vectora do stringa.

Wyróżnione rozwiązania - 50% zniżki na kurs C++ online

Marcin Duś

 const std::pair<int, int> allowedChars{32,127};

std::string encrypt(std::string message, const std::vector<int>& key) {
  std::transform(message.begin(), message.end(), message.begin(),
          [=](unsigned char c) { return key[static_cast<int>(c)-allowedChars.first]; });
  return message;
}

std::string decrypt(std::string message, std::vector<int> key) {
  std::transform(message.begin(), message.end(), message.begin(),
          [=](unsigned char c) {
            return std::distance(key.begin(), std::find(key.begin(), key.end(), static_cast<int>(c))) + allowedChars.first;
          });
  return message;
}

std::vector<int> generateKey() {
  std::vector<int> key(allowedChars.second-allowedChars.first);
  std::generate(key.begin(), key.end(), [n = allowedChars.first] () mutable { return n++; });
  unsigned seed = std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch().count();
  std::shuffle(key.begin(), key.end(), std::default_random_engine(seed));
  return key;
} 
 • Rozwiązanie bardzo podobne do zwycięskiego
 • 0 pętli
 • Formatowanie – niejednolite wcięcia
 • Formatowanie – niejednolite spacje przy operatorach
 • Optymalizacja – argumenty można było przyjąć przez const &, a zwracać zmienną lokalną, aby zadziałało RVO
 • Optymalizacja – lambdy mogą przechwytywać przez referencję
 • Zamiast pary allowedChars można było użyć odpowiednio nazwanych stałych constexpr

Grzegorz Choiński

 const char firstAsciiPrintableChar = ' ';
const int amountOfPrintableAsciiChars = 95;

std::vector<char> generateKey() {
  std::vector<char> key(amountOfPrintableAsciiChars);
  std::generate(key.begin(), key.end(), 
    [n = firstAsciiPrintableChar]() mutable { 
      return n++; 
    });

  std::random_device rd;
  std::mt19937 g(rd());

  std::shuffle(key.begin(), key.end(), g);

  return key;
}

std::string encrypt(std::string message, std::vector<char> key) {
  std::transform(message.begin(), message.end(), message.begin(), 
    [key = key](char c) -> char {
      return key[c - firstAsciiPrintableChar]; 
    });
  return message;
}

std::string decrypt(std::string cypher, std::vector<char> key) {
  std::transform(cypher.begin(), cypher.end(), cypher.begin(), [key = key](char c)-> char {
    int index = std::distance(key.begin(), std::find(key.begin(), key.end(), c));
    return index+firstAsciiPrintableChar;
    });
  return cypher;
} 
 • Rozwiązanie bardzo podobne do zwycięskiego
 • 0 pętli
 • Formatowanie – niejednolicie używane spacje przy operatorach + oraz ->
 • Niepotrzebna kalka nazwy key = key na liście przechwytującej
 • Optymalizacja – lambdy mogą przechwytywać przez referencję
 • Optymalizacja – argumenty można było przyjąć przez const &, a zwracać zmienną lokalną, aby zadziałało RVO

Wojciech Razik

 using KeyType = std::array<char, 127>;

template <std::size_t max>
constexpr auto make_array() {
 return []<std::size_t... Vals>(std::index_sequence<Vals...>) {
  return std::array<char, max>{Vals...};
 }
 (std::make_index_sequence<max>{});
}

constexpr KeyType sortedChars = make_array<127>();

std::map<char, char> generateLookup(const KeyType& source, const KeyType& destination) {
 std::map<char, char> lookup_table;

 std::transform(source.begin(), source.end(), destination.begin(),
         std::inserter(lookup_table, lookup_table.end()), [](char lhs, char rhs) {
          return std::pair{lhs, rhs};
         });
 return lookup_table;
}

std::string transform(std::string message, std::map<char, char> lookup_table) {
 std::transform(message.begin(), message.end(), message.begin(), [&lookup_table](char c) {
  if (lookup_table.contains(c)) {
   return lookup_table[c];
  }
  return c;
 });
 return message;
}

std::string encrypt(const std::string& message, const KeyType& key) {
 return transform(message, generateLookup(sortedChars, key));
}

std::string decrypt(const std::string& message, const KeyType& key) {
 return transform(message, generateLookup(key, sortedChars));
}

KeyType generateKey() {
 std::random_device rd;
 std::mt19937 g(rd());

 auto to_shuffle = sortedChars;
 std::shuffle(to_shuffle.begin(), to_shuffle.end(), g);
 return to_shuffle;
} 
 • Ładne zastosowanie C++20
 • 0 pętli
 • make_array() pomimo działania w czasie kompilacji, nie jest tak czytelne jak std::iota. Szablonowa lambda z szablonem wariadycznym powoduje, że trzeba się chwilę zagłębić w ten kod, aby go zrozumieć
 • generateLookup() jest wywoływane każdorazowo przy wywołaniu encrypt() lub decypt(), pomimo iż jego wynik działania za każdym razem będzie ten sam, gdy używamy tego samego klucza
 • Można użyć std::back_inserter(lookup_table) zamiast std::inserter(lookup_table, lookup_table.end())
 • Parametry są przekazywane przez const &, chociaż nie wszędzie.

Andrzej Rafalski

 std::vector<char> generateKey(){
  std::vector<char> key(95);

  std::iota(key.begin(), key.end(), 32);
  std::random_shuffle(key.begin(), key.end(), [](int i){ return std::rand()%i; });

  return key;
}

std::string encrypt(std::string message, const std::vector<char> &key){
  auto letterEncrypt = [key](char arg){char encrypted_letter = key[arg-32]; return encrypted_letter;};
  std::transform(message.begin(), message.end(), message.begin(), letterEncrypt);

  return message;
}

std::string decrypt(std::string cypher, const std::vector<char> &key){
  auto letterDecrypt = [key](char arg){
    auto it_to_letter = std::find(key.begin(), key.end(), arg);
    char decrypted_letter = std::distance(key.begin(), it_to_letter) + 32;
    return decrypted_letter;};
  std::transform(cypher.begin(), cypher.end(), cypher.begin(), letterDecrypt);

  return cypher;
} 
 • Użyte rand() zamiast gotowego generatora liczb losowych
 • Użyte std::random_shuffle, które jest usunięte w C++17
 • Magiczne wartości 32 i 95 w kodzie
 • Parametry można przekazywać przez const &

Karol Dudzic

 constexpr auto FIRST_ASCII_CHAR{' '};
constexpr auto LAST_ASCII_CHAR{'~'};
constexpr auto ASII_CHARS_NUMBER{LAST_ASCII_CHAR - FIRST_ASCII_CHAR + 1};

std::string ascii()
{
  auto visibleChars = std::string(ASII_CHARS_NUMBER, ' ');
  std::generate(visibleChars.begin(), visibleChars.end(),
    [n = FIRST_ASCII_CHAR] () mutable { return n++; });
  return visibleChars;
}

std::string generateKey()
{
  static auto rd = std::random_device{};
  static auto g = std::mt19937(rd()) ;
  static auto key = std::string{ascii()};
  std::shuffle(key.begin(), key.end(), g);
  return key;
}

std::string encrypt(const std::string& message, const std::string& key)
{
  const auto encode = [&key](const char symbol)
  {
    return (FIRST_ASCII_CHAR <= symbol and symbol <= LAST_ASCII_CHAR)
        ? key[symbol - FIRST_ASCII_CHAR]
        : symbol;
  };
  auto result = std::string{};
  std::transform(message.begin(), message.end(),
    std::inserter(result, result.begin()), encode);
  return result;
}

std::string oppositeKey(const std::string& key)
{
  auto result = std::string(key.size(), ' ');
  const auto reverseSymbol = [&result, n = FIRST_ASCII_CHAR] (const char symbol) mutable
  {
    return result[symbol - FIRST_ASCII_CHAR] = n++;
  };
  std::for_each(key.begin(), key.end(), reverseSymbol);
  return result;
}

std::string decrypt(const std::string& cypher, const std::string& key)
{
  const auto decryptingKey = oppositeKey(key);
  return encrypt(cypher, decryptingKey);
} 
 • 1 pętla std::for_each
 • Można użyć std::front_inserter(result) zamiast std::inserter(result, result.begin())
 • Argumenty przekazywane przez const &
 • Zwracanie zmiennych lokalnych -> RVO

Pozostali finaliści - 10% zniżki na kurs C++ online

  • Wiktor B.
  • Mint B.
  • Jakub C.
  • Dominik B.
  • Artur J.
  • Kacper K.
  • Kamil K.
  • Kacper K.
  • Krzysztof K.
  • Konrad K.
  • Sebus K.
  • Mateusz K.
  • Paweł L.
  • Mariusz L.
  • Radosław M.
  • Sylwia M.
  • Rafał M.
  • Mateusz K.
  • Maurycy N.
  • Marcin N.
  • Szymon O.
  • Rafał R.
  • Mateusz S.
  • Mike T.
  • Mateusz U.
  • Jan W.
  • Jakub W.
  • Łukasz W.
  • Radosław Z.
  • Jan Z.

Testy jednostkowe

Ślicznie dziękuję wszystkim wam za udział w wyzwaniu. Wszystkim zwycięzcom gratuluję :).

PS. W kwietniu szykuje się kolejne wyzwanie. Jeśli nie chcesz go przegapić, to zapisz się na newsletter.

ninjaletter

A może Ninjaletter?

Chcesz wiedzieć, co słychać w C++ i nie tylko? Zapisz się na Ninjaletter i otrzymuj od nas co miesiąc dawkę wartościowych treści o C++ i zadania rekrutacyjne. Do tego dorzucamy darmowe materiały, spoilery o nowych kursach, specjalne promocje dla ninjaletterowiczów i wiele, wiele innych. To co, skusisz się?

Łukasz Ziobroń

Łukasz Ziobroń

Zmieniam ludzi w prawdziwych programistów. W nauczaniu stosuję grywalizację, andragogikę i neurodydaktykę.

Najnowsze artykuły

good programming practices

Good programming practices – Coding Dojo

Training in a form of Coding Dojo. Participants start with a code review of a small application. They note down their comments. After that, the trainer presents bad and good programming practices. Participants discuss what can be applied in a reviewed code and start fixing it in a form of Coding Dojo.

Czytaj »

Popular C++ Idioms – Coding Dojo

The training starts with a code review of a small application (pre-work). Participants note their thought and discuss their findings in groups. Then popular C++ idioms are presented (the concept and some code) – about 15-20 minutes each. After that participants need to use some of the idioms in a reviewed application code.

Czytaj »
performance optimisations

Performance optimisations

This training is about writing more robust C++ code and algorithms with the help of CPU caches and a compiler. Benchmarking tools are used to show performance gains.

Czytaj »
C++ toolset

C++ toolset

Covers a lot of ground about C++ related tools: build systems, compilers, debuggers, static and dynamic binary analyzers. It is focused more on discovering useful tools, that can solve many software engineering problems.

Czytaj »

Templates – Advanced techniques

Basic usage of C++ templates may not be enough to utilize opportunities, which were introduced in the latest C++ standards. From C++11 we can use templates with any number of parameters and use a simplified mechanism for SFINAE, which is claimed to be a real C++ wizardry.

Czytaj »
templates – basics

Templates – Basics

Templates are pointed out to be the most difficult part of the C++ language. Difficult, but very useful. They allow writing very generic and universal code. Thanks to them, we can avoid code duplication, but also, make it incomprehensible for beginners. This session allows for gaining the necessary knowledge and good practices on using templates.

Czytaj »
STL algorithms in C++ 17

STL Algorithms in C++ 17

This training focuses on the effective use of C++ documentation to implement applications with the use of STL algorithms. First part is mainly theoretical, but there are many short exercises (in a paper form) to apply knowledge instantly and force participants to think and search for solutions in the documentation. The other part is a group activity – implementation of the cryptographic application with proper STL algorithms instead of raw loops.

Czytaj »
STL containers

STL Containers

This training focuses on the effective use of C++ documentation. Computational complexity issues are mentioned. There are many short exercises to apply knowledge instantly and force participants to think and search for solutions in the documentation.

Czytaj »
ninjaletter

Już uciekasz?

Zanim to zrobisz, zapisz się na Ninjaletter, aby wiedzieć, co piszczy w C++. 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.